Zásady Ochrany Osobních Údajů

čec, 16 2023

Úvod

Vítejte na stránce zásad ochrany osobních údajů Erotické Masáže Ondra Praha. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá a chceme, aby jste se cítili bezpečně při používání našich služeb. V následujících odstavcích poskytujeme podrobné informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji našich klientů a návštěvníků webových stránek. Bereme závazek ochrany Vašich osobních údajů velmi vážně a dodržujeme předpisy ochrany dat. Osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, známým také jako GDPR.

Sběr a zpracování osobních údajů

Osobní údaje sbíráme pouze tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně například při rezervaci masáže či při komunikaci prostřednictvím e-mailu. Při sběru osobních údajů vždy zdůrazňujeme účel jejich zpracování a nezpracováváme je nad rámec tohoto účelu. Zpracováváme údaje, jako jsou Vaše jméno, kontaktní informace, preferované služby a informace potřebné pro fakturaci a poskytování služeb. Ochrana těchto dat je pro nás prioritou a přijali jsme veškerá potřebná opatření, abychom zajistili jejich bezpečnost.

Použití a sdílení osobních údajů

Osobní údaje používáme především k tomu, abychom mohli poskytovat a zdokonalovat naše služby. To zahrnuje nezbytné administrativní úkony, komunikaci s Vámi a péči o klientelu. Vaše údaje sdílíme pouze v nezbytně nutném rozsahu s třetími stranami a to vždy pouze za účelem poskytování našich služeb nebo plnění právních povinností. Pokud předáváme Vaše údaje třetím stranám, zajistíme, aby tyto strany naložily s údaji důvěrně a bezpečně v souladu s platnou legislativou.

Práva dotčených osob

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, pokud nejsou již potřeba pro účel, pro který byly shromážděny, nebo je nesprávně zpracováváme. Máte rovněž právo vznést námitky proti zpracování Vášich osobních údajů a právo na omezení zpracování. V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů, prosím, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek ohledně ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů naší firmou, se prosím obraťte na majitele webu, Václava Šedivého, se sídlem Masarykova 2, 602 00 Brno-Střed, Česká republika, nebo nás kontaktujte prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.